Bronnen: https://www.youtube.com/watch?v=h88ZmQv7Jlo

Het 5 G-model is een denkmodel om situaties te analyseren, zodat je alternatieven kan overwegen om anders te reageren. De 5 G’s staan voor:

 1. Gebeurtenis
 2. Gedachtes
 3. Gevoel
 4. Gedrag
 5. Gevolg

Er bestaan meer van deze aanpakken en modellen, maar dit model lijkt goed aan te sluiten bij het begripsniveau van kinderen rond 12 jaar. Centraal in het model staan je gedachtes. Gedachtes zijn zo bepalend dat ze het belangrijkste mechanisme vormen om je gevoelens en je gedrag te beïnvloeden en te sturen.

Hoe verloopt het proces:

 • Een vervelende gebeurtenis --> roept vaak negatieve gedachtes op.
 • Die negatieve gedachtes --> roepen vaak negatieve gevoelens op.
 • Negatieve gevoelens --> leiden vaak tot een negatieve reactie.
 • De negatieve reactie --> leidt vaak tot een vervelend gevolg.

Dus: gebeurtenis --> negatieve gedachte --> negatief gevoel --> negatief gedrag --> negatief gevolg.

Hoe kun je dit proces ‘omdenken’?

Stel jezelf twee vragen over gedachtes die je hebt naar aanleiding van een gebeurtenis:

 • Is de gedachte reëel?  Nee? --> streep die gedachte dan mentaal door.
 • Zijn de gedachtes negatief en kan ik ze ombuigen naar positieve gedachtes?

Dus: gebeurtenis --> positieve gedachte --> positief gevoel --> positief gedrag --> positief gevolg.
Bovendien heeft een positief gevolg vaak weer een positieve invloed op gebeurtenissen.

Aanpak

Wees je bewust van je gedachtes bij een gebeurtenis --> streep irreële gedachtes weg --> probeer negatieve gedachtes om te vormen tot positieve gedachtes:

 • ­ Waar ligt er een kans?
 • ­ Wat kan ik nog meer met deze situatie?

Tip

Kijk op een later moment terug naar de gebeurtenis en vraag je af welke gedachtes je erbij had. Vraag je vervolgens af hoe je zelf die gedachtes een positieve draai kunt geven.