Wat is Eigen Wijs?

Eigen Wijs leert kinderen dat zij zelf een positieve invloed kunnen hebben op hun toekomst, die zelf mee kunnen bepalen en zich kunnen ontwikkelen tot een evenwichtig persoon. De aanpak en activiteiten zijn gebaseerd op - onder andere - evidentie uit de positieve psychologie. Dat wil zeggen: Eigen Wijs gaat uit van een benadering die perspectief biedt en die perspectieven benadrukt.

Eigen Wijs is ontwikkeld en bedoeld voor kinderen in de hoogste klassen van het basisonderwijs. Zij staan op het punt om  in hun puberteit ingrijpende veranderingen en ontwikkelingen door te maken. Uit onderzoek blijkt dat kinderen net vóór die periode het meeste baat hebben bij een project als Eigen Wijs.
De basisschool biedt voor veel kinderen een overzichtelijke, veilige omgeving met leerkrachten die de kinderen kennen en in staat zijn hen het hele jaar te volgen en te begeleiden. Die veilige omgeving is nodig voor de gevoelige onderwerpen die aan bod komen.

Eigen Wijs biedt de kinderen een kader aan om hun leven richting te geven door:

  • hun persoonlijkheid in kaart te brengen;
  • te ervaren en ontdekken wat hen (en anderen) gelukkig maakt;
  • te ontdekken waar hun mogelijkheden en talenten liggen;
  • die mogelijkheden en talenten te ontwikkelen;
  • te ontdekken welke rol anderen spelen;
  • situaties anders te interpreteren;
  • doelbewuster met situaties om te gaan;
  • veerkracht op te bouwen;
  • veranderingen in hun gedrag te realiseren.

Eigen Wijs reikt kinderen de gereedschappen aan om een gedragsrepertoire op te bouwen dat hen weerbaar maakt en toerust voor de keuzes die zij moeten maken. Zo leren zij hun mogelijkheden volop inzetten.