Wat is Eigen Wijs? Zijn ze al niet voldoende eigenwijs?

Uw kind neemt dit schooljaar deel aan het project Eigen Wijs. Wat is Eigen Wijs en waarom organiseert de school dit?

Waarom EigenWijs?

Eigen Wijs wil uw kind helpen om zich voor te bereiden op de periode na de lagere school, een periode waarin het belangrijke en ingrijpende keuzes moet maken. Die keuzes kunnen bepalend zijn voor hun latere leven. Denk maar aan de keuze voor een vervolgopleiding of beroepsrichting. Daarnaast moet uw kind ook keuzes leren maken over vriendschappen, over omgaan met groepsdruk en keuzes die belangrijk zijn voor zijn of haar persoonlijke leven. Het moet leren omgaan met uiteenlopende situaties, zowel prettige als vervelende. 

Om die keuzes het hoofd te bieden is het belangrijk dat uw kind:

 • zichzelf leert kennen;
 • ontdekt waar zijn of haar mogelijkheden en talenten liggen,
 • die mogelijkheden en talenten leert ontwikkelen;
 • ontdekt wat hem of haar (en anderen) gelukkig maakt;
 • ontdekt welke rol anderen spelen in hun leven en keuzes;
 • situaties leert interpreteren en er leert positief mee om te gaan,
 • veerkracht opbouwt en leert handelen in allerlei situaties, ook in lastige.

Kortom, uw kind moet leren zijn of haar leven richting te geven.

De naam Eigen Wijs

De naam Eigen Wijs verwijst naar de leeftijdsgroep waartoe ook uw kind behoort: de ‘bijna-puber’ die steeds eigenwijzer in het leven staat, die steeds minder luistert, die vaak maar een beetje rondhangt zonder duidelijk doel en overtuigd is van zijn eigen gelijk. Tegelijk staat uw kind op de drempel van één van de meest kwetsbare periodes in zijn of haar leven en heeft het daar hulp bij nodig. Om die moeilijke periode het hoofd te bieden, is het belangrijk dat uw kind stevig in zijn schoenen staat, zichzelf goed kent en een eigen weg vindt, op zijn eigen manier. Dat is de tweede betekenis van Eigen Wijs.

Wat gebeurt er op school?

De basisschool is voor veel kinderen een overzichtelijke, veilige omgeving met klasleerkrachten die hen kennen en in staat zijn hen het hele jaar te volgen en te begeleiden. Dat helpt ongetwijfeld bij de onderwerpen die aan bod komen tijdens Eigen Wijs.
Eigen Wijs heeft vijf thema’s:

 1. Just the beginning
 2. Wie ben ik?
 3. Wie zijn zij?
 4. Veerkracht
 5. Samen sta je sterk - Beyoutiful

Die vijf thema’s worden uitgewerkt in allerlei activiteiten en opdrachten. De kinderen leggen hun ervaringen, ontdekkingen, emoties en conclusies vast in een persoonlijk ‘Bewaarboek’. Later kunnen ze met behulp van het Bewaarboek terugkijken op Eigen Wijs, op hun ervaringen en ontdekkingen en daar wellicht (opnieuw) steun aan hebben.
De aanpak en activiteiten van Eigen Wijs zijn onder meer gebaseerd op evidentie uit de positieve psychologie. Dat wil zeggen dat de benadering van Eigen Wijs kinderen perspectieven wil bieden en die perspectieven ook benadrukt.

Wat merkt u van Eigen Wijs?

Waarschijnlijk krijgt u van de school van uw kind informatie over Eigen Wijs. Eigen Wijs vormt in het 6de leerjaar immers een belangrijk deel van het onderwijsprogramma. U kan er ook zelf naar informeren bij de leerkracht van uw kind of bij de directie.
Mogelijk komt uw zoon of dochter thuis met vragen naar aanleiding van Eigen Wijs, bijvoorbeeld met de vraag ‘waar u gelukkig van wordt’. Het is belangrijk dat u interesse toont en ingaat op dergelijke vragen, maar ook dat u zelf informeert naar Eigen Wijs. Respecteer daarbij wel de eigenheid van uw kind. Kinderen willen niet alles delen, zelfs niet met hun ouders.